Допустимо използване

Политика за допустимо използване

Настоящата Политика за допустимо използване определя условията, при които можете да използвате и/или да имате достъп до Услугата.

Услуга е изработването и предоставянето за ползване в определен от Договора срок на определен вид Приложение по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и неговото съхранение (хостване), осигуряването на достъп на Крайните потребители до Приложението чрез онлайн магазините Google Play и/или Аррle Store при спазване на съответните изискванията. Услугата се предоставя под формата на абонамент за определен срок или еднократно плащане с поддръжка за определен срок

Настоящата Политика за допустимо използване допълва всеки договор, който се сключва с Дексикон ООД, относно използването на Услугата и представлява неразделна част от тях.

1. Законно използване

Можете да използвате Услугата само за законни цели. Нямате право да използвате Услугата:

 • незаконно или с измама, т.е. по какъвто и да е начин, който нарушава законите на България, законите на Вашата Държава на местожителство или на Държавата на местожителство на всеки получател на нашите Услуги;

 • за всичко, което включва злоупотреба, вреда или е в противоречие с приетите стандарти по отношение на съдържанието или приети насоки за най-добри практики в бранша;

 • по начин, който нарушава или уврежда някоя от нашите компютърни системи, приложения или мрежа, или компютърни системи и мрежи на други лица;

 • по начин, който нарушава правата на дадено лице, включително, но не само права на личността и права на интелектуална собственост;

 • за неподдържани/забранени бизнеси и съдържание.

2. Ограничени браншове.

Ограничените браншове и съдържание са свързани с по-висок риск за отказ при публикуване на мобилните приложения от страна на Google и Apple.

По-долу е представен общ списък на Ограничените браншове:

 • бизнес с алкохол, включително плащания за продажба на алкохол на клиенти на дребно;

 • хазартни дейности, като лотарии, фентъзи спортни игри с парични награди, игри на късмета с парични награди, продажби на валути в игри от неоторизирани търговци, всякакъв вид плащания за хазарт или хазартен бизнес;

 • лекарствени продукти, включително биологично-активни добавки, псевдо лекарствени продукти и други продукти с необосновани здравни претенции, които не са одобрени или проверени от приложимия регулаторен орган. Онлайн аптеки, лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание и плащания за продажба на лекарствени продукти на клиенти на дребно;

 • тютюневи изделия.

3. Забранена дейност

По-долу е представен неизчерпателен списък на браншовете и услугите, които не са разрешени.

Не трябва да използвате Услугата, с която да участвате в Забранена дейност, която:

 • е свързана с продажба на незаконни наркотици, стероиди, някои контролирани вещества, материали или услуги със сексуална насоченост, боеприпаси, огнестрелни оръжия или определени части от аксесоари, определени оръжия или ножове, регулирани от приложимото законодателство, или други подобни продукти, които представляват риск за безопасността на потребителите;

 • включва съдържание за възрастни, като порнография и друго визуално съдържание, изобразяващо явни сексуални актове, услуги от сексуален характер (предавания чрез уебкамери, чатове на живо, проституция, компаньонство и др.) и заведения със сексуална насоченост (салони за масаж и услуги от сексуален характер, стриптийз клубове);

 • определени контролирани вещества или други продукти като ноотропни вещества, добавки, вещества, които предизвикват подобни ефекти, като незаконни наркотици (кратом, кат и др.);

 • легални продукти от канабис, като продукти, съдържащи канабидиол и всякакви други продукти или услуги, свързани с легалната търговия на марихуана;

 • лекарствени продукти, включително биологично-активни добавки, псевдо лекарствени продукти и други продукти с необосновани здравни претенции, които не са одобрени или проверени от приложимия регулаторен орган. Онлайн аптеки, лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание и плащания за продажба на лекарствени продукти на клиенти на дребно;

 • принадлежности за употреба на наркотици, включително оборудване, продукти или материали, предназначени за производство, използване или укриване на наркотици;

 • насърчава, промотира, подпомага или дава инструкции на други лица да участват в насилие, расова нетърпимост, финансова експлоатация, престъпление или друга незаконна дейност;

 • представя погрешно Вашата самоличност или принадлежност към някое физическо или юридическо лице;

 • накърнява или нарушава правата на интелектуална собственост или правото на поверителност на трето лице;

 • накърнява или нарушава правата на интелектуална собственост или правото на поверителност на трето лице;

 • е свързана с нелегален хазарт;

 • вреди, нарушава или по друг начин е свързана с дейност, която намалява стойността на Услугите, уебсайтовете, компютърните системи или дейността на Дексикон ООД;

 • променя, превежда, адаптира, редактира, копира, декомпилира, разглобява или разкрива структурата на софтуер, използван или предоставен от Дексикон ООД .

5.Изисквания по отношение на съдържанието

Настоящите Изисквания по отношение на съдържанието важат за всяко мобилно приложение,в което Вие публикувате съдържание или публикувате като използвате Услугата.

Публикациите трябва:

 • да бъдат точни;

 • да бъдат искрени (когато изразяват мнения);

 • да бъдат в съответствие с приложимото законодателство.

Публикациите не трябва:

 • да съдържат материали, които съдържат клевета;

 • да съдържат материали, които са нецензурни, обидни, съдържащи ненавист или целящи подстрекателство;

 • да популяризират порнографски материали;

 • да насърчават насилие;

 • да насърчават дискриминация въз основа на раса, пол, религия, националност, недъгавост, сексуална ориентация или възраст;

 • да вредят или да се опитват да навредят на непълнолетни лица по някакъв начин;

 • да нарушават правата на интелектуална собственост на друго лице;

 • да предразполагат към заблуждаване на дадено лице;

 • да нарушават правно задължение към трето лице, като например договорно задължение или задължение за конфиденциалност;

 • да насърчават незаконна дейност;

 • да са обидни, или да съдържат някаква заплаха, да нарушават неприкосновеността на личния живот или да предизвикват раздразнение, неудобство или ненужна тревожност;

 • да предразполагат към предизвикване на тормоз, разстройване, притеснение, тревога или раздразнение на други лица;

 • да се използват с цел представяне за друго лице или лъжовно представяне на Вашата самоличност или връзка с друго лице.

6. Нарушение на Политиката за допустимо използване

Ние можем да определяме изцяло по свое усмотрение дали е налице нарушение на настоящата Политика за допустимо използване, в резултат на Вашето използване на Услугата.

7.Изменения на Политиката за допустимо използване

Ние можем да внасяме изменения в настоящата Политика за допустимо използване по всяко време, като внесем изменения в тази страница. Ще бъдете уведомени за промените чрез изпращане на съобщение през мобилното приложение, което използвате чрез Услугата.